איך זה עובד?

ספרי הקורס אותם אני מוכר מקיפים את כל החומר הנלמד במהלך הקורס.

הספרים הקיימים הינם לקורסים:

    • מבוא למדעי המחשב
    • סדנא ב C++
    • מבנה נתונים ותוכניות א'
    • מבנה נתונים ותוכניות ב'
    • חישוביות

בגדול, 95% מחומר הקורס המועבר בהרצאות קיים בסיכומים.

עדיין, כדי להצליח במבחן יש להתכונן ולבצע לפחות  4-5 מבחנים לדוגמא משנים אחרונות, ולרפרף על שיעורי הבית.

בעקבות מאמץ רב של הוספת תכנים ועריכת הקיימים, הספרים שלי עברו מיגרציה (מעבר) לאתר החדש שלי "לוגיקוד".

האתר עד כה היה פתוח באופן חופשי, על סמך אמון באמון ומצפון האנשים הנדרשים לשלם ואכן קיבלתי תשלומים מאנשים הגונים. עדיין, לפי סטטיסטיקות ברורות, היו לא מעט שימושים בספרים שלי וזאת ללא תשלום.

מאחר והעיסוק בעריכת הקורסים והוספת תכנים מהווה פרנסה עבורי, אני החלטתי להשבית את המודל הקיים.

אז עקב כך, השימוש בספרים שלי לא יופץ יותר כי אם דרך אתר לוגיקוד.

האתר לוגיקוד מספק גישה לכל חמשת הספרים המוצעים כאן באתר, והוא אף כולל קורסים נוספים כמו על שפת פייתון, פיתוח WEB, וגם דאטה-בייס.

לפרטים נוספים, כנסו ללוגיקוד: www.logicode.study

מאחר ובטחתי בכם וסיפקתי לכם את הספרים עד כה ללא הגבלה של תשלום, בין אם שילמתם ובין אם לא, אבקש שלא לבצע שימוש בעותקים של הספרים שהורדו בעבר, ללא רשותי, (למעט כמובן לשימושו הפרטי והבלעדי של מי שכבר שילם והוריד).

אשמח לענות על כל שאלה באימייל – [email protected]

בעקבות מאמץ רב של הוספת תכנים ועריכת הקיימים, הספרים שלי עברו מיגרציה (מעבר) לאתר החדש שלי "לוגיקוד".

האתר עד כה היה פתוח באופן חופשי, על סמך אמון ומצפון האנשים הנדרשים לשלם ואכן קיבלתי תשלומים מאנשים הגונים. עדיין, לפי סטטיסטיקות ברורות, היו לא מעט שימושים בספרים שלי וזאת ללא תשלום.

מאחר והעיסוק בעריכת הקורסים והוספת תכנים מהווה פרנסה עבורי, אני החלטתי להשבית את המודל הקיים.

אז עקב כך, השימוש בספרים שלי לא יופץ יותר כי אם דרך אתר לוגיקוד.

האתר לוגיקוד מספק גישה לכל חמשת הספרים המוצעים כאן באתר, והוא אף כולל קורסים נוספים כמו על שפת פייתון, פיתוח WEB, וגם דאטה-בייס.

לפרטים נוספים, כנסו ללוגיקוד: www.logicode.study

מאחר ובטחתי בכם וסיפקתי לכם את הספרים עד כה ללא הגבלה של תשלום, בין אם שילמתם ובין אם לא, אבקש שלא לבצע שימוש בעותקים של הספרים שהורדו בעבר, ללא רשותי, (למעט כמובן לשימושו הפרטי והבלעדי של מי שכבר שילם והוריד).

אשמח לענות על כל שאלה באימייל – [email protected]